Misja

Misja dwujęzycznej szkoły BC Primary

W naszej szkole rozwijamy pasje, budzimy ciekawość świata, cenimy ciepłą atmosferę, dbamy o dobre relacje, szanujemy się wzajemnie, uczymy, jak się uczyć skutecznie, mamy jasno określony cel –dobre samopoczucie i sukces dziecka

  • samodzielnie, krytycznie i odpowiedzialnie myślącego;
  • wrażliwego społecznie, moralnie i estetycznie;
  • pełnego pasji w poznawaniu świata i otaczającej rzeczywistości;
  • dbającego o środowisko
  • otwartego na kulturową odmienność, biegle władającego językami obcymi;
  • sprawnego i rozwiniętego ruchowo;
  • zdolnego do autorefleksji, odpowiedzialnego za swój rozwój;
  • o wysokiej kulturze osobistej, który zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania;
  • który ma poczucie sprawczości, wyznacza własną drogę do realizacji celu i nią podąża;
  • przygotowanego na najwyższym poziomie do kolejnych etapów kształcenia.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.