Program nauczania języka angielskiego

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są na podstawie autorskiego Programu nauczania języka angielskiego

Mając na celu przygotowanie naszych uczniów do dwujęzyczności:

  • już od I klasy wprowadzamy nauczanie przedmiotowe w języku angielskim. Korzystamy z materiałów do nauki przedmiotów ścisłych Cambridge Primary Science i Mathematics oraz Macmillan Science i Mathematics, które stanowią pomost pomiędzy standardowym nauczaniem przyrody i matematyki jako odrębnego przedmiotu a zintegrowanym nauczaniem językowo-przedmiotowym (CLIL). W zakresie kształcenia kulturowego i literackiego CLIL jest realizowany na podstawie materiałów przygotowanych przez naszych nauczycieli.
  • w klasach I-III wspieramy dzieci w nauce czytania i pisania metodą glottodydaktyczną (synthetic phonics). Korzystamy z materiałów wydawnictwa Usborne oraz Oxford Floppy’s Phonics Sounds and Letters oraz z wielu materiałów własnych przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego.
  • w klasach I-VIII prowadzimy zajęcia  storytelling oparte o klasykę literatury dziecięcej. Młodsi uczniowie zapoznają się między innymi z Misiem Paddingtonem, niesforną Goldilocs, czarownicą Winnie the Witch czy wieloma bohaterami bestsellerowych pozycji Julii Donaldson. Starsi uczniowie na podstawie tekstów kultury tworzą własne wersje, korzystając z różnych środków przekazu, takich jak formy teatralne czy narzędzia multimedialne, oraz przetwarzają popularne teksty za pomocą parodii lub trawestacji.

Lektorzy pracują z uczniami metodą immersji językowej. Jej istotą jest „zanurzanie” dziecka w języku obcym, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzanie szerokiego zasobu słownictwa. W praktyce oznacza to, że zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, jak i podczas przerw, zajęć dodatkowych i wycieczek nauczyciele komunikują się z uczniami wyłącznie w języku angielskim.

Dodatkowe zajęcia w języku angielskim dostępne są dla zainteresowanych uczniów również w czasie pozalekcyjnymZapraszamy na popołudniowe spotkania z książką czy warsztaty rękodzieła artystycznego prowadzone po angielsku.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.