Wizja

Wizja szkoły

 Nasza szkoła:

 • jest placówką nowoczesną, przyjazną i bezpieczną, otwartą na potrzeby dzieci;
 • stwarza warunki do indywidualnego rozwoju dziecka;
 • rozwija twórczy potencjał, zainteresowania, pasje i zdolności wychowanków;
 • wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych i norm etycznych;
 • uczy odwagi w wyrażaniu własnych poglądów i tolerancji dla poglądów innych ludzi;
 • buduje poczucie przynależności do szkolnej społeczności opartej na  wzajemnym szacunku i przyjaźni;
 • dba o najwyższą jakość wychowania i edukacji;
 • preferuje nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie; ( neurodydaktyka)
 • wdraża i doskonali innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem; 
 • systematycznie monitoruje i diagnozuje osiągnięcia uczniów;
 • wspiera w procesie dojrzewania do dorosłości i odpowiedzialności;
 • efektywnie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacji.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.