Opiekun kluczowy

Opiekun kluczowy

Kim jest Opiekun Kluczowy (ang. Key Person)?

„Opiekun kluczowy jest odpowiedzialny za pracę z małą grupą dzieci, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, opieki i zbudowania relacji z ich rodzicami”

Cztery filary wychowania przedszkolnego i związane z nimi zadania Opiekuna Kluczowego

1. Każde dziecko jest wyjątkowe

 • Opiekun kluczowy sprawia, że każde dziecko czuje się ważne, bo jego potrzeby i uczucia są pod opieką konkretnej osoby.

2. Budowanie pozytywnych relacji

Opiekun kluczowy:

 • Jest odpowiedzialny za pracę z małą grupą dzieci,
 • Tworzy pozytywne relacje z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami,
 • Rozwija bliską więź z dziećmi zapewniając tym samym poczucie stabilizacji,
 • Pomaga dzieciom poczuć się w przedszkolu bezpiecznie, komfortowo i pewnie,
 • Wspiera dzieci w procesie aklimatyzacji w przedszkolu,
 • Poznaje rodziców / opiekunów przed, lub w momencie rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej,
 • Organizuje spotkania poprzedzające rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, a następnie spotkania okresowe,
 • Jest pierwszym punktem kontaktowym dla rodziców,
 • Komunikuje się z rodzicami / opiekunami bezpośrednio lub za pomocą dzienniczków,
 • Planuje czas na pracę z rodzicami / opiekunami.

3. Stworzenie środowiska wspierającego rozwój dziecka

 • Opiekun kluczowy buduje opartą na zaufaniu więź z dzieckiem i partnerskie relacje z rodzicami / opiekunami,
 • Wszyscy opiekunowie są wrażliwi, bacznie obserwują dzieci i odpowiadają na sygnalizowane przez nie potrzeby,
 • Wszyscy opiekunowie mają czas na regularną refleksję i rewizję swoich działań pedagogicznych,
 • Opiekunowie mają wsparcie dyrektora i regularnie otrzymują merytoryczną opinię o swojej pracy.

4. Odpowiednie nauczanie i stały rozwój

Opiekun kluczowy:

 • Dokonuje regularnych obserwacji dzieci i analizuje zdobyte informacje,
 • Wnosi wkład do obserwacji dokonywanych przez innych opiekunów,
 • Planuje nauczanie bazując na obserwacji zainteresowań i potrzeb dzieci,
 • Realizuje potrzeby dziecka poprzez reagowanie na jego uczucia i zachowania,
 • Pracuje nad rozwojem zdolności językowych, społecznych , fizycznych i intelektualnych dziecka,
 • Rejestruje postępy i dzieli się spostrzeżeniami z rodzicami / opiekunami i profesjonalistami,
 • Tworzy i współtworzy indywidualne plany nauczania,
 • Organizuje łagodne przejście dziecka do kolejnej grupy wiekowej lub innego przedszkola / szkoły.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.