Misja

Misja Przedszkola


PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM HOLISTYCZNEGO ROZWOJU DZIECKA

Bright Child:

  1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
  2. Wspiera i współuczestniczy w działaniach wychowawczych i edukacyjnych rodziców.
  3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
  4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
  5. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej z poszanowaniem innych kultur i wyznań, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.